Άρθρα της κατηγορίας TB2B
10/1/2020 TB2B

Ασφάλεια Ζωής Μύθος ή Πραγματικότητα?

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν ότι η Ασφάλεια Ζωής  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες για να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις και δάνεια, πιστωτικές κάρτες, οικογενειακό εισόδημα κ.ά. και να δώσει οικονομική ασφάλεια σ περίπτωση πού ένα μέλος της οικογένειας που παράγει εισόδημα φύγει από την ζωή. Επίσης η Ασφάλεια Ζωής  μπορεί να εξοφλήσει φόρους εισοδήματος, εκκρεμείς ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία κληρονομιών.

Εκτός των ιδιωτών η Ασφάλεια Ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νομικά πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας ζωής του μετόχου ή σε διάφορα θέματα που πιθανόν να προκαλέσουν πρόβλημα στην συνέχεια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μία εταιρεία μπορεί να συνάψει μια Ασφάλεια Ζωής  και να είναι δικαιούχος του ασφαλιστηρίου Ζωής. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να πληρώνει τα ασφάλιστρα ως συμβαλλόμενη και να εισπράξει το ασφάλισμα από την απώλεια ζωής του μετόχου ή του πολύτιμου στελέχους για την επιχείρηση. Βλέπε Φορολογικό.

Ας εξετάσουμε μια τυπική οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα. Ο κύριος μέτοχος διοικεί και τα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν στις αποφάσεις της εταιρίας.  Στην περίπτωση αυτή μια απώλεια ζωής του κυρίως μετόχου μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, επηρεάζοντας παράλληλα την σχέση με πιστωτές, πελάτες και τράπεζες.

Η δημιουργία ασφαλιστικών κεφαλαίων για απώλεια ζωής ή μόνιμη ολική ανικανότητα εξασφαλίζει ρευστότητα για την αποπληρωμή υποχρεώσεων, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων κ.ά. Έτσι εξασφαλίζεται η καθαρή θέση της επιχείρησης καθώς και η λειτουργία της ή πώλησή της, χωρίς βάρη.

Αναλυτικά μπορούμε να δούμε μερικές περιπτώσεις λόγων πού η επιχείρηση επιβάλλεται να συμπεριλάβει στο business plan της την Ασφάλεια Ζωής:

1. Εξασφάλιση επιχειρηματικών εν γένει δανείων

Συχνά στις ΜμΕ οι τράπεζες ή πιστωτές απαιτούν οι υποχρεώσεις να είναι προσωπικά εγγυημένες από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Ακόμη κι αν οι δανειστές δεν απαιτούν Ασφάλεια Ζωής  , καλό είναι να την έχετε. Μια προσωπική εγγύηση βοηθάει στην εξόφληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ιδιοκτήτη της.

Σημαντικό είναι ότι μια Ασφάλεια Ζωής  μπορεί επίσης να βελτιώσει την ικανότητα μια επιχείρησης να λάβει μια χρηματοδότηση από τραπεζικό οργανισμό ή μεγάλους πιστωτές.

2. Προστασία μετόχων ή βασικού στελέχους

Η απώλεια ζωής ενός μετόχου ή βασικού στελέχους μπορεί να ασκήσει οικονομική πίεση σε μία εταιρεία. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αντικατασταθεί ένα πρόσωπο-κλειδί σε μία επιχείρηση  και πιθανώς χρειάζεται ένα σημαντικό ποσό και χρόνος για να προσαρμοστεί στην στρατηγική και την κουλτούρα της επιχείρησης το νέο στέλεχος, Ο χρόνος αυτός ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα  στην ρευστότητα  και την κερδοφορία της επιχείρησης, μέχρι το στέλεχος να μάθει πελάτες και πιστωτές.

Η Ασφάλεια Ζωής  μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση στην ταμειακή ροή που απαιτείται για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης ή την εξόφληση υποχρεώσεων αλλά και κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσει έναν αντικαταστάτη όταν φύγει από την ζωή ο άνθρωπος-κλειδί για την επιχείρηση.

3. Συμφωνία Αγοράς-Πώλησης

Η Ασφάλεια Ζωής  πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εναπομείναντες μετόχους για την εξαγορά του αποθανόντες μετόχου συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Πολλές φορές οι επιζώντες μέτοχοι συνεταιριστικών επιχειρήσεων δεν ενδιαφέρονται για την συμμετοχή  στην επιχείρηση της οικογένειας του μετόχου που απεβίωσε. Επίσης μπορεί οι δικαιούχοι να μην επιθυμούν να παραμείνουν στην επιχείρηση αλλά να αποζημιωθούν για το μερίδιο του αποθανόντος και να αποχωρήσουν.

Η Ασφάλεια Ζωής για την χρηματοδότηση της εξαγοράς εταιρικού μεριδίου σε περίπτωση  απώλειας ζωής παρέχει την δυνατότητα μετρητών στους δικαιούχους του αποθανόντος εταίρου.

Όλα τα παραπάνω χρήζουν  της βοήθειας ενός πιστοποιημένου κα εξειδικευμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου με την υποστήριξη Νομικού και Φοροτεχνικού.

 CORPORATE LIFE INSURANCE ADVISORS 
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας