Στρατηγική μας είναι να στηρίξουμε μία επίλεκτη ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων, βοηθώντας τους να προσεγγίσουν με περισσότερη σιγουριά και ασφάλεια τον χώρο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων.
Στοχεύοντας στον ανθρώπινο παράγοντα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μετόχους και επαγγελματίες από κινδύνους που συνήθως επηρεάζουν την περιουσία και το εισόδημά τους.

Corporate life Insurance Advisors

 
Corporate Life Insurance Advisors

Αντικείμενο ανάλυσης κινδύνων

 • Επιχειρηματικές & προσωπικές ασφαλίσεις Ζωής
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας
 • Ομαδικά Συνταξιοδοτικά
 
Corporate Life Insurance Advisors

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

 • Δημιουργία ασφαλιστικών κεφαλαίων για ασφάλιση επιχειρηματικών δανείων
 • Ασφάλιση στελέχους ή εταίρου της επιχείρησης
 • Εξασφάλιση εξαγοράς μεριδίου συνεταίρου
 • Εξασφάλιση διατήρησης & διαδοχής στην επιχείρηση
 • Κίνητρα για τους εργαζόμενους της επιχείρησης
 • Εξασφάλιση εισοδημάτων σε περίπτωση προσωρινής ή μακροχρόνιας ανικανότητας
 • Εξασφάλιση φόρου κληρονομιάς
 
 
Corporate Life Insurance Advisors

Ελάχιστα επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό χώρο > 3 έτη
 • Πιστοποιητικό τύπου Α’ & Δ’ Τράπεζας της Ελλάδος
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Επιθυμητό πτυχίο ανώτερης σχολής
 
Corporate Life Insurance Advisors

Όσοι από τούς υποψηφίους επιλεγούν θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένο σεμινάριο

 • Επιχειρηματικών ασφαλίσεων Ζωής
 • Ομαδικών Υγείας & Συντάξεων
 • Πωλήσεων
 • Marketing Plan/Digital Marketing
 • Underwriting
 • Φορολογικά & Νομικά Θέματα Solvency II ευθυνών διαμεσολάβησης
 
 
Corporate Life Insurance Advisors

Υποστήριξη

 • Marketing Tools
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Υποψήφιο πελατολόγιο επιχειρήσεων
 • Ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές
Corporate Life Insurance Advisors.
Προσφέρουμε την εξειδίκευση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας