Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων» απευθύνεται σε εμπειρότερους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της Εταιρείας Liberty Insurance Agents και εστιάζει το ενδιαφέρον του σε συστηματικές τεχνικές ανάπτυξης σύγχρονων συμβουλευτικών πωλήσεων, οι οποίες λαμβάνουν υπ΄ όψη  την πελατοκεντρική αντίληψη άσκησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, κατά τις απαιτήσεις του Νέου Θεσμικού Πλαισίου Διανομής των Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος αναλύονται, μεταξύ άλλων, οι ανάγκες, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες επιμέρους groups του καταναλωτικού κοινού, ενώ προτείνονται προσεγγίσεις συστηματικής ανταπόκρισης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε αυτές.

Ταυτοχρόνως, αναπτύσσονται μέθοδοι Cross Selling, Up Selling και Financial Planning, προς τον σκοπό ολιστικής και άρτιας ικανοποίησης των αναγκών, των επιθυμιών και των προσδοκιών των καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Τέλος, προτείνονται νέες τεχνολογίες εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους, στηριζόμενες στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προς τον σκοπό περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους εκ της γόνιμης συνεργασίας αυτής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ FINANCIAL PLANNING & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΣΩΝ

Προς τον Σκοπό Μετεκπαίδευσης Έμπειρων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Το Νέο Περιβάλλον των Πωλήσεων

α. Οι Θεσμοί και το Νομοθετικό Πλαίσιο

β. Η Οικονομία και οι Κοινωνικές Αναστρωματώσεις 

γ. Οι Νέες Τεχνολογίες

δ. Η Νέα Αγοραστική Συμπεριφορά και οι Σύγχρονες Ασφαλιστικές Τάσεις

2. Το Μοντέλο Financial Planning ως Θεμελιώδης Αρχή των Συμβουλευτικών Πωλήσεων

3. Οι Παράγοντες Ευημερίας του Ανθρώπου

α. Ασφαλιστικός Προγραμματισμός Ζωής και Υγείας

β. Αποταμιευτικός και Επενδυτικός Προγραμματισμός

γ. Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός

δ. Περιουσιακός Προγραμματισμός

ε. Φορολογικός Προγραμματισμός

4. Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και της Επικοινωνίας

5. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Ψυχολογία της Αποταμίευσης, της Ασφάλισης και της Επένδυσης

6. Ψυχολογία της Συμβουλευτικής και Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Πωλήσεων

α. Φιλοσοφία

β. Στάδια

γ. Εφαρμοσμένες Τεχνικές

δ. Άριστες Εργασιακές Συνήθειες

7. Συγκρότηση Business Plan και Εφαρμογή Μοντέλου Financial Planning

Προτεινόμενη Διάρκεια: η προτεινόμενη διάρκεια του Προγράμματος εκτείνεται σε είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευτικές ώρες, αναλυόμενες σε έξι (6) εκπαιδευτικά 4ωρα.

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: Προτείνεται «μείγμα» φυσικής τάξης και ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις:  Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο εργασιακό τους e-mail.

Χορηγούμενη Πιστοποίηση: οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν την Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Financial Planning and Customer Service Excellence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας