Εξειδικευμένο Σεμινάριο Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων Ζωής

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προσφέρουμε στην ομάδα μας ολοκληρωμένο σεμινάριο εξειδίκευσης 25 ωρών.

Βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ανάλυση κινδύνων, όπως:

 • Δημιουργία ασφαλιστικών κεφαλαίων για ασφάλιση επιχειρηματικών δανείων
 • Ασφάλιση υποχρεώσεων
 • Ασφάλιση μετόχων και βασικού Στελέχους
 • Εξασφάλιση εξαγοράς μεριδίου εκλιπόντος συνεταίρου
 • Δημιουργία ακατάσχετων κεφαλαίων
 • Εξασφάλιση διατήρησης και διαδοχής της επιχείρησης
 • Εξασφάλιση εισοδημάτων σε περίπτωση προσωρινής ή μακροχρόνιας ανικανότητας
 • Εξασφάλιση και αποζημίωση κληρονόμων
 • Εξασφάλιση φόρου κληρονομιάς

Ενδεικτικά, η θεματολογία περιλαμβάνει:

 • Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Ζωής
 • Πωλήσεις
 • Marketing Plan/Digital Marketing/Business Plan
 • Underwriting
 • Αποζημιώσεις
 • Φορολογικά θέματα
 • Νομικά Θέματα
 • Solvency II

Σκοπός μας η δημιουργία μιας επίλεκτης ομάδας στελεχών, οι οποίοι διαθέτοντας το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης, θα σχεδιάζουν πλάνα προστασίας, ικανά να διασφαλίσουν πλήρως την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ταχύτατες αλλαγές της αγοράς.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας